Ateliér van Haaren

Tekenlessen voor jong en oud

Algemene cursusvoorwaarden workshops

Deze voorwaarden hebben betrekking op workshops georganiseerd door Ateliér van Haaren

 1. Een workshop bestaat uit een blok van 8 tekenlessen van 2 uur en wordt gegeven op 8 dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de centrale hal van A.B.B.S. het Gein.
 2. De cursist heeft het recht op het volgen van de workshop waarneer hij/zij schriftelijk of via de website of e-mail is opgegeven en aan de betalingsplicht heeft voldaan.
 3. Het cursusgeld moet uiterlijk binnen één week na aanvang van de workshop zijn voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de workshop worden ontzegd.
 5. Bij tussentijds opzeggen wordt geen cursusgeld geretourneerd voor resterende lessen.
 6. Als door onvoorziene omstandigheden lessen uitvallen (bijvoorbeeld door ziekte van de docent), zullen deze aan het eind van de workshop worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is, wordt het teveel betaalde cursusgeld geretourneerd.
 7. Niet bijgewoonde lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet terugbetaald.
 8. Wanneer door onvoorziene omstandigheden de workshop niet meer kan door gaan, zal Atelier van Haaren het vooruit betaalde cursusgeld van de nog resterende lessen retourneren.
 9. Dit kan voorkomen bij de volgende gevallen:
  a) Het vereiste aantal deelnemers om de workshop te kunnen starten wordt niet bereikt;
  b) Tussentijds vallen er cursisten af, waardoor het aantal cursisten onder het minimum zakt;
  c) Wanneer de docente haar werkzaamheden beëindigt en er op korte termijn geen vervanging is.
 10. Atelier van Haaren kan niet aansprakelijk worden gesteld aan enigerlei schade aan lijf of goederen van de cursisten.
 11. Tijdens de vakanties van de basisschool zijn er geen lessen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle zaken waar deze algemene cursusvoorwaarden niet in voorzien, zijn ter beoordeling van Atelier van Haaren.
Tevens zijn de voorwaarden van kracht zoals vermeld op het inschrijfformulier van het betreffende cursusjaar.

                                                                                                                                                                    augustus 2018